Kontakt

Namn: Björklidens Byggnadsvård AB

Adress: Pallarp Björkliden, 571 72 Ormaryd

Telefonnummer: 070-980 69 00

E-postadress: bjorklidensbygg@live.se 

Anlita oss om du vill ha en snickare med lång erfarenhet!